Media marketing je osnovana 2000. godine sa ciljem da na najbolji mogući način prezentuje vizuelni identitet vaše firme. Već osam godina, agencija se uspešno bavi grafičkim dizajnom, pripremom za štampu logotipa, kataloga, plakata i bilborda, limfeta, flajera, kalendara, novinskih oglasa, ambalaže, brendingom vozila i ostalih grafičkih proizvoda koji se koriste u reklamne svrhe.  
 
 
 
++ Copyright © 2009 - 2010. Created by media marketing and OTD
 
 
Srpski dalje... English